Eesti Naabrivalve pikaajaline koostööpartner Rauno Lensment saadeti pidulikult uuele ametikohale

30.09.2020
Pärnumaal, Tahku Tares toimus täna piirkonnapolitseinik Rauno Lensmenti, pidulik saatmine uuele ametikohale. Rauno on Eesti Naabrivalve pikaajaline koostööpartner.


Eesti Naabrivalve foto
Ühingu poolt andsime üle tänukirja hea koostöö eest, mis jätkub ka tulevikus Rauno uuel ametikohal.
Allikas: Eesti Naabrivalve