5 sammu naabrivalvega liitumiseks
Koosta nimekiri
Saada nimekiri
Allkirjastame liitumislepingu
Väljastame plakatid ja infomaterjalid
Paigalda plakatid