Tutvustame eakate turvalisuse suurendamisele suunatud projekti rahvusvaheliselt

19.05.2010

19.-20. mail toimub Reykjavikis teine üle-Euroopaline Turvaliste Kogukondade konverents. Konverentsil osalevad ohutuse ja turvalisuse valdkonna otsustajad ja spetsialistid üle Euroopa.

Eesti Naabrivalve ühingut kutsuti konverentsile tutvustamaks 2009 aasta lõpus algatatud projekti "Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses" eesmärke ja tegevusi. Konverentsil tutvustame projekti tegevusi eesmärgiga jagada positiivset kogemust ning saada ideid projekti arendamiseks edaspidi.

"Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses" projekt viiakse läbi Põhja-Eesti Päästekeskuse juhtimisel ja koostöös.

Konverentsil osalemist rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) Koostöökeskus.

Lisainformatsioon konverentsi kohta:
 
Teate edastas:
Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tegevjuht