Olete oodatud Eesti Naabrivalve üldkoosolekule ja sünnipäevapeole!

09.04.2008

Austatud Eesti Naabrivalve ühingu liige

Olete oodatud MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekule 26.aprillil 2008 a. kell 12.00 – 16.00 (registreerimine algab kell 11.30).
Koosolek toimub Tallinnas Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2) väikeses saalis.

Üldkoosoleku ajakava ja päevakord:
1. 12.00 Üldkoosoleku avamine: koosoleku juhataja ja protokollija valimine ning päevakorra kinnitamine.
2. 12.05 ENV 2007. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine. Ühingu 2007. a. aastaaruande saadame kõikidele aktivist@naabrivalve.ee listi liikmetele, lisaks saate sellega tutvuda meie kodulehel www.naabrivalve.ee, meie kontoris Tallinnas Tatari 12 või posti teel, kui sellekohasest soovist meile teada annate.
3. 12.20 ENV ühingu 2008 aasta planeeritud tegevuste tutvustus.
4. 12.40 Juhatuse liikme Anneli Chhabra tagasi kutsumine ja uue juhatuse liikme määramine Ettepanekuid juhatuse liikme kandidaadiks ootame 18.aprilliks.
5. 13.00 ENV liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7.
6. 13.20 ENV parimate naabrivalve sektorite tunnustamine. Kutsele lisatud aruande vorm on soovituslik, võite teha ka vabas vormis aruande. Palun esitada aruanne meili, faksi või posti teel hiljemalt 18. aprilliks 2008. Kõikide aruande esitanute seast valib juhatus välja parimad sektorid, kelle vahel läheb jagamisele toetussumma 50 000 krooni. Saadud summat saavad sektorid kasutada oma sektori turvalisuse parandamiseks.
7. 13.45 ENV koostööpartnerite tunnustamine. Kui Teie piirkonna konstaabel, munitsipaalpolitseinik või kohaliku omavalitsuse esindaja on oma tegevusega silma paistnud, siis palun esitage omapoolne kandidaat hiljemalt 18.aprilliks 2008 sektori tegevuse aruandes selleks ette nähtud kohas.
8. Kohapeal tekkinud küsimused.
9. 14. 00 - 16.00 Ühingu kaheksas sünnipäevapidu suupistete ja meeldiva seltskonnaga.

Palume kindlasti teatada oma osalemisest 23. aprilliks.
Täpsem info ning registreerimine 6 522 522 või 50 15 346 või 51 36 630 või info@naabrivalve.ee  

Kohtumiseni 26. aprillil!

Anne-Lii Rello
MTÜ Eesti Naabrivalve
juhatuse esimees
50 15 346