Valga vald

Sooru küla
Sektor loodi 16.06.2016
Selles sektorid on liikmeid 1 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 1 kodu.
Laatre
Sektor loodi 16.06.2016
Selles sektorid on liikmeid 1 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 1 kodu.
Tagula küla
Sektor loodi 16.06.2016
Selles sektorid on liikmeid 1 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 1 kodu.
Tsirguliina alev
Sektor loodi 29.01.2019
Selles sektorid on liikmeid 3 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 3 kodu.