Kahula küla liitus Naabrivalvega

29.03.2023
Jõhvi Vallvalitsuses allkirjastati Kahula Küla Seltsi naabrivalve liitumisleping. Kahula elanike puhul on tegemist aktiivsete inimestega, kel on loodud juba tugev külaselts ning nüüd soovitakse üheskoos panustada elukeskkonna turvalisuse tõstmisesse.
Tegemist on Jõhvi vallas esimese naabrivalvepiirkonnaga, millega liitus 20 majapidamist.
Lepingu allkirjastamise käigus lepiti ka kokku, et kevadiste koristustalgute ajal kui inimesed nagu nii juba kokku tulevad, viiakse läbi ka turvalisuse teemaline ümarlaud.
 
Foto: Marek Väljari

Fotol vasakult: abivallavanem Ingrid Spitz, Kahula küla naabrivalve sektorivanem Janek Šibalov, Jõhvi politseijaoskond juht Andreas Kliimant ja Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari.

Allikas: Kahula Küla Selts