Siseministeerium ootab tunnustamiseks kandidaate naabrivalve piirkondade hulgast

04.04.2023
Ühiskonna turvalisus sünnib riigi, erasektori ja kogukonna koostöös, kus kõigil panustajatel on oluline roll. Eriti oluline roll on kogukondade tasandil vabatahtlikel, kes oma initsiatiivil ning vabast ajast ja tahtest aitavad kõikjal luua turvalisemat ja ohutumat Eestit. Väärtustamaks nende tublide inimeste ja meeskondade panust, tunnustame juba kolmeteistkümnendat aastat vabatahtlike rühmi ning täname inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes vabatahtlikke toetades, meie riigi turvalisusse panustavad.
 
Siseministeerium ootab taas teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks. Kandidaate saavad Siseministeeriumi kodulehe kaudu esitada kõik Eesti inimesed ja organisatsioonid hiljemalt 18. aprilliks.
 
Ootame tunnustamisettepanekuid seitsmes kategoorias:
  • aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm,
  • aasta vabatahtlik merepäästeühing,
  • aasta abipolitseinike rühm,
  • aasta naabrivalve piirkonda,
  • aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja
  • aasta vabatahtlike tugisammas
  • aasta uuendaja
Kandidaate saab esitada siseministeeriumi kodulehe veebivormi kaudu 18. aprillini. Samal leheküljel saab tutvuda ka eelmiste aastate tunnustatud vabatahtlike rühmadega. Laekunud ettepanekute seast tunnustab siseminister hindamiskomisjoni ettepanekul kuni kümmet füüsilist või juriidilist isikut või isikute rühma, kes kalendriaasta jooksul on andnud panuse siseturvalisuse valdkonna vabatahtlikkuse toetamisse. Tunnustuse saavad neli vabatahtlike rühma ning üks vabatahtlike tugisammas ja üks uuendaja.
 
Hindamiskomisjoni ettepanekul tunnustab siseminister 30. mail toimuval pidulikul vastuvõtul kuni kümmet vabatahtlike toetajat, nelja vabatahtlike rühma, ühte vabatahtlike tugisammast ja ühte uuendajat.
 
Lugupidamisega
 
Lauri Läänemets
siseminister
 
2022 aasta parim naabrivalve piirkond - selgub teie ettepanekute põhjal
 
2021 aasta parim naabrivalve piirkond - Hara naabrivalve piirkond
Aasta parimaks naabrivalvepiirkonnaks tunnistati Hara naabrivalve piirkond, mis on juba 12 aastat olnud eeskujulik naabrivalve piirkond, kus kogukond süsteemselt ja regulaarselt panustab turvalisuse tagamisse kodukohas.
 
2020 aasta naabrivalvepiirkond – Uuesalu naabrivalve piirkond
Aasta naabrivalvepiirkonna aunimetuse pälvis Uuesalu naabrivalve sektor. Uuesalu naabrivalve sektor on Eesti suurim aktiivne naabrivalve sektor. Naabrivalve toimib Uuesalus väga hästi juba kümme aastat: kuigi küla on kasvanud lühikese ajaga väga palju ja elanike arv on suurenenud mõne aastaga paarisajalt tuhandeni, on naabrivalve sektor pidanud küla kasvuga edukalt sammu ja sektori vanem Veronika Isberg teinud naabrivalve teavitustööd suure südamega. Naabrivalve on leidnud kohalikud tänavaesindajad, kes hoiavad oma tänavate elanikke toimuvaga kursis ning aitavad probleeme vajaduse korral lahendada ja ennetada. Naabrivalve sektori vanema Veronika eestvedamisel viidi 2020. aastal ellu ka kogu Rae valla turvalisust märgatavalt soodustav kaameravalve projekt, millega paigaldati turvakaamerad avalikele teedele Uuesalu külla ja anti pilt üle politseile. Uuesalu külas ei mõelda üksnes omadele, vaid ka naabritele, et omad oleksid üle õue ka naaberkülades ja kõigil oleks koos turvalisem elada nii Rae vallas kui ka külgnevates valdades.