Naistevälja küla naabrivalve leping allkirjastati 8. septembril 2022

08.09.2022
Naistevälja küla naabrivalve lepingule kirjutasid alla Eesti Naabrivalve tegevusjuht Marek Väljari, Tapa vallavanem Valdo Helmelaid, Rakvere Politseijaoskonna patrullitalituse juht Tauno Lempu ja Naistevälja küla naabrivalve sektori vanema Silja Vilbu.

Leping Eesti Naabrivalve ühinguga tähendab eelkõige igakülgset abi ja teavet ühise töö korraldamiseks naabrite ja teiste lepingu osapoolte vahel. Vallavanem Valdo Helmalaid lubas omalt poolt igakülgset koostööd Naistevälja küla sektori vanemaga jooksvate küsimuste lahendamisel, aga samuti abi korraldamisel omavalitsusüksuse naabrivalve sektorite liikmete kogunemisi, nagu infopäevi, ümarlaudu jms. Lähemal ajal on Eesti Naabrivalvel plaanis Tapa vallas korraldada eraldi koolitusi ja väljaõpet.


Foto: Tapa Vallavalitsus

Lugege edasi SIIT!