L´Embitu hotellis toimus politsei poolt korraldatud internetikelmuste koolitus

12.05.2022
L´Embitu hotellis toimus politsei poolt korraldatud internetikelmuste koolitus. Kokkuvõttes võib öelda, et suurem osa kelmustest pannakse toime vene keeles, agressiivse kõnepruugiga, vahele küsida ei lasta ja alati on vaja kiiresti otsustada. Tuleb ette ka olukordi, kus vestluse jätkamiseks palutakse luua whatsappi konto vms. Näitena toodi, kuidas inimesele helistati pangast, aga kuna inimene teadis panga telefoninumbrit peast ja palus selgitust, miks ei helistata panga nimel panga numbrilt, siis hakati hämama. Ehk siis, mida teadlikumad oleme, seda väiksem on risk petta saada.
 

Foto: Marek Väljari