Jõhvi vallavalitsuses arutlesid korteriühistute esindajad turvalisuse üle

29.03.2023
Jõhvi Vallavalitsuses toimus eile (28.04) politsei ja vallavalitsuse kutsel kohtumine korteriühistute esindajatega. Teemaks oli elukeskkonna turvalisus. Tutvustasime naabrivalve mudelit ja võimalusi, kuidas elanikud läbi naabrivalve enam panustada saaksid.
 
Foto: Marek Väljari

Lühikokkuvõtte:
 •     Turvalisus algab meist igaühest endast.
 •     Naabruskonda tõlgendatakse alana, millel on psühholoogilised piirid ning kus inimesed tunnevad end mugavalt ja turvaliselt.
 •     Elukeskkonna turvalisust aitavad tõsta kuriteoennetust toetavad teooriad.
 •     Naabrivalve programmi mõte on pakkuda elanikele organiseeritud koostöövõrgustikku ja kaasata nad kohaliku kuriteoennetamisalastesse tegevustesse, kus peamise tegevusena tõuseb elanike poolne järelevalve nende naabruskonnas.
 •     Naabrivalve ei keskendu üksiku majapidamise kaitsele, vaid on ennekõike suunatud kohaliku kogukonna turvalisuse suurendamisele.
 •     Elanikud saavad panustada aktiivselt või passiivselt.
 •     Naabrivalvega liitudes on lihtsam naabritega tuttavaks saada ja nii on kergem märgata võõraste kahtlast tegevust piirkonnas.
 •     Naabrivalve plakatid ja kleebised eristavad teie piirkonna ja teevad teie tegevuse nähtavaks ka võõrastele.
 •     Naabrivalve on soodsaim viis tõsta elukeskkonna turvalisust.
 •     Naabrivalvega liitumiseks on 5 sammu:
                        1. Koosta liitujate nimekiri
                        2. Saada nimekiri Naabrivalve ühingule
                        3. Allkirjastame koostöölepingu (KOV, politsei, piirkonna esindaja, Naabrivalve ühing)
                        4. Naabrivalve ühingust väljastatakse plakatid, kleebised ja infomapid
                        5. Saate paigaldada plakatid vajalikesse kohtadesse.
 •     MIs maksab: Liitumine eraisikule 10€/majapidamine, aastamaksu ei ole. Liitumine juriidilisele isikule 100€. Aastamaksu ei ole.
 •     Koolitused/ümarlauad, 4 esimest plakatit, kleebised uksele ja infomapid on tasuta.

Allikas: Eesti Naabrivalve