Homme 23.05 PäA ja SiM e-koolitus „Riiklik ohuteavitus ei ole spämm!“

22.05.2023
Päästeamet ja Siseministeerium viivad homme, 23.05.23 kell 18.00-19.30 läbi e-koolituse „Riiklik ohuteavitus ei ole spämm!“.

Lisaks tavakodanikele on see ka vabatahtlikule kriisivõrgustikule ja selle liikmetele hea võimalus saada ajakohane info riski- ja kriisikommunikatsioonist, kiirest ohuteavitusest (sireenid ja EE-Alarm) ja tulevikusuundadest selles valdkonnas.

Veebikeskkonnas MS Teams toimuval koolitusel jagavad parimat hetkeseisu teadmist Päästeametist Arvi Uustalu, Marek Kiik ja Tambet Vodi ja Siseministeeriumist Kadi Luht-Kallas.
 


Registreerida e-koolitusele saab siin ja FB-s koolituse info on siin.