Eile toimus Sõmeru Keskusehoones valdkondadeülese ennetustöö konverents

25.11.2022
Eile toimus Sõmeru Keskusehoones valdkondadeülese ennetustöö konverents. Konverentsi eesmärgiks oli kaasata erinevate ministeeriumite ja asutuste esindajaid, et rääkida valdkondadeülese ennetustöö läbiviimisest. Anti ülevaade ennetustöö väljakutsetest ning headest praktikatest.
Konverentsil andsid oma vaated justiitsministeerium, siseministeerium ja sotsiaalministeerium. Praktilisi tegevusi kajastasid Rakvere valla sotsiaalkaitse ennetustöö spetsialist, Elva valla ennetustöö spetsialist, Rakvere valla Haridusvaldkonna projektijuht ja Rakvere valla psühholoogiline nõustaja.
 

Foto: Marek Väljari

Kõik konverentsi sõnavõtud on visualiseeritud piltidesse.
Konverentsi sihtrühmaks olid Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste juhid, volikogude liikmed. Lääne-Viru maakonna
turvalisusnõukogu, tervisenõukogu ja sotsiaalkaitsekomisjoni liikmed ning ennetusvaldkonna koostööpartnerid. Teiste maakondade turvalisuse- ja tervisedenduse valdkonna koordinaatorid ja teiste maakondade kohalike omavalitsuse ennetustööd koordineerivad spetsialistid. Ministeeriumite ning riigiasutuste esindajad.

Allikas: Eesti Naabrivalve