Märjamaa vallas on 11 naabrivalve piirkonda

28.03.2024
28. märtsil sai Märjamaa vald juurde naabrivalve piirkonna Jädivere külas. Uus naabrivalve piirkond hõlmab majapidamised, mis jäävad külas Tallinna poolt tulles vasakut kätt Tallinna-Pärnu-Ikla maanteest mõlemale poole jõge.  Meie vallas on naabrivalve piirkondi nüüd 11, millega on liitunud 206 majapidamist.
 
    Foto: Reet Saar

Jädiveres algatas naabrivalvega liitumise Lauri Alu, kes käis naabrid läbi ja sai nõusoleku asjaga edasi minna.

Naabrivalve piirkonna lepingule kirjutasid vallamajas alla Jädivere naabrivalve sektori vanem Lauri Alu, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari, Kesk-Eesti politseijaoskonna juht Janno Ruus ja Märjamaa vallavanem Triin Matsalu.

Janno Ruus jagas veel soovitusi, mida elanikud võiksid silmas pidada: „Kuna varguste arv on tõusuteel, vaadake oma hoovid üle – mida rohkem on seal erinevaid asju laiali, seda suurem ahvatlus võib see varastele olla." Ta soovitas ka politseid teavitada tavapäratutest autodest, mis väikestel külateedel liiguvad.

M. Väljari andis Alule üle igale liitunud majapidamisele mõeldud infomapi, kus on sees vajalikud kontaktid ja juhendmaterjalid. Ta soovitas mapid nüüd samuti isiklikult üle anda – seegi on üks viis naabrite vahel kontakte tihendada. Jädivere küla sai ka suure sildi, millega antakse teada, et siin on naabrivalve piirkond.  

Eesti Naabrivalve pakub tasuta koolitusi. Räägiti sellest, et ühise koolituse võiks korraldada valla naabrivalve piirkondadele, kus rääkida turvalisusest laiemalt. Näiteks kelmustest, mida on praegu palju, aktuaalne on ka kriisideks valmistumise teema.

Tekst: Reet Saar