Eesti Naabrivalve koostöös PPA-ga korraldasid lühiloengu lähisuhtevägivalla teemal (järelvaadatav)

14.12.2023
MTÜ Eesti Naabrivalve koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga korraldasid lühiloengu lähisuhtevägivalla teemal.

Lühiloeng on järelvaadatav siin!

Küsisime AI-lt, miks on vaja lähisuhtevägivalla teemal koolitust läbi viia.
AI vastas: Lähisuhtevägivalla teemal koolitamine on oluline mitmel põhjusel:
  • Teadlikkuse suurendamine: Paljud inimesed ei pruugi mõista, mis on lähisuhtevägivald või kuidas see võib välja näha.
  • Koolitus aitab inimestel mõista vägivalla erinevaid vorme, sealhulgas füüsilist, vaimset ja emotsionaalset, aga ka majanduslikku vägivalda.
  • Ohvrite toetamine: Koolitus aitab inimestel mõista, kuidas toetada lähisuhtevägivalla ohvreid ja milline abi on saadaval.
  • Vägivalla ennetamine: Koolitus võib aidata inimestel mõista, kuidas ära tunda vägivalla märke ja sekkuda enne, kui olukord muutub ohtlikuks.
  • Seadusandluse mõistmine: Koolitus aitab inimestel mõista, millised seadused lähisuhtevägivalla teemat reguleerivad ja millised on õigused seoses lähisuhtevägivallaga.
  • Mõju ühiskonnale: Lähisuhtevägivalla mõistmine ja ennetamine aitab luua turvalisemat ja tervemat ühiskonda.

Kokkuvõttes aitab lähisuhtevägivalla teemaline koolitus suurendada teadlikkust, toetada ohvreid, ennetada vägivalda ja mõista seadusandlust, mis kõik aitavad kaasa turvalisema ühiskonna loomisele.
Lähisuhtevägivalla märkamine ja sellest 112 teavitamine võib päästa elu.

Lühiloeng toimus Microsoft Teamsis.
Toimumise aeg: 14.12.2023 kell 16:30-17:00.
Loengu viis läbi Rakvere politseijaoskonna grupijuht Kristi Rist.
Loengu lõpus oli võimalik esitada küsimusi.
Lühiloengu korraldaa MTÜ Eesti Naabrivalve.

Lühiloeng oli tasuta.