Siseturvalisuse vabatahtlike tunnustamine 2022

26.04.2022
Parima Naabrivalve piirkonna tiitli 2022. aastal pälvis Hara sektor Läänemaalt. Auhinna võttis vastu Hara sektorivanem Kenneth Nyholm.

Hara naabrivalve piirkonna leping on sõlmitud Noarootsis, 01.07.2010. Tegemist on väga eeskujuliku naabrivalve piirkonnaga, kus kõikide liikmete kontaktid on alati ajakohased. Iga-aastaselt esitatakse lisaks ühingu poolt küsitud aastaaruandele veel põhjalikum aruanne külaelanike tegemistest ja tähelepanekutest. Piirkonna liikmete vahel toimub info vahetamiseks meililist ja suletud Facebooki grupp. Külas hoitakse olulisel kohal kohalikke traditsioone, näiteks tähistatakse igal aastal ühiselt Hara sadamas kaluritepäeva. Külas läbiviidud koolitustest ja sündmustest tehakse kirjalikud kokkuvõtted, kus tuuakse lühidalt välja punktid, mida kõik elanikud peaks tulevikus meeles pidama. Näiteks 6 punkti, mida külaelanikud õppisid möödunud perioodil toimunud mereõnnetusest. Hara naabrivalve piirkonna liikmed hoiavad üheskoos küla territooriumil hoolega silma peal ja tähelepanekutest informeeritakse politseid. Et elukeskkond oleks veelgi turvalisem kui ka silmale ilusam vaadata, siis korraldatakse igal aastal ühised koristustalgud, kuigi elanike sõnul püsib territoorium puhtana ka ilma talguteta. Üheskoos kutsuti päästjad kui 2020 talvel sektorivanema naabrimees Viktori kanuu läks Vööla merel ümber, Viktor oli mõni tund jõuetult ja alajahtunult kõrkjamudas abi oodanud. Kõne päästjate kutsumiseks tegi naabrimees Lembit (kes on nii Kennethi kui Viktori naaber), seejärel saabusid päästjad ning nemad otsisid ja leidsid Viktori üles.
Kokkuvõttes on tegemist igati eeskujuliku naabrivalve piirkonnaga, mis tegutsenud juba 12 aastat ja hoidnud elanikega koostöös küla turvalise.

Palju õnne kõikidele vabatahtlikele, kes panustavad oma aega ja energiat, et meil kõigil oleks turvalisem. 


Foto: Marek Väljari