Viimsis loodi uus naabrivalvesektor

11.10.2021
Täna allkirjastati Viimsi vallas neljapoolne leping, millega loodi naabrivalvesektor Leppneeme külas. Viimsis on naabrivalvega liitunud 20 piirkonda 479 majapidamisega.

Lepingule kirjutasid alla MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari, Viimsi vallavanem Illar Lemetti, PPA Ida-Harju politseijaoskonna jaoskonna juht Roger Kumm ning Leppneeme naabrivalve sektori vanem Darvy Kõdar. Uue naabrivalvesektoriga liitus 29 majapidamist.

Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari ütles, et turvalisus algab igaühest endast ja just selles seisnebki kogukonna liikmete roll, et anda oma panus naabruskonna turvalisuse tõstmiseks. Naabrivalve piirkond loob võrgustiku kohaliku omavalitsuse, politsei, kogukonna liikmete ja Naabrivalve ühingu vahel, kes kõik on huvitatud, et Leppneeme küla oleks turvaline koht elamiseks. Naabrivalve piirkonda tähistavad plakatid annavad ka võõrastele teada, et tegemist on hooliva kogukonnaga, kus elanikud märkavad, mis nende naabruskonnas toimub ning reageerivad vastavalt vajadusele.  

Viimsi vallavanema Illar Lemetti sõnul on vallavalitsuse vaates väga tervitatud ja oodatud kõik algatused ja tegevused, mis muudavad Viimsi elukeskkonda veelgi turvalisemaks.

Vastloodud naabrivalvesektori vanema Darvy Kõdari sõnul tuli mõte luua Leppneeme külla naabrivalvesektor läbi sõprade. „Nägime Miiduranna küla liitumist. Alguses arutasime seda mõtet küla Facebooki lehel, siis kutsusime lisainfo saamiseks kohale Eesti Naabrivalve esindaja ja nii ta läks. Täna võime rõõmu tunda, et mõte jõudis teostuseni ja Leppneeme küla on veelgi turvalisem koht elamiseks,“ ütles ta.

Neljapoolne koostööleping on naabrite, politsei, kohaliku omavalitsuse ja Eesti Naabrivalve ühingu ühine kokkulepe ja tahteavaldus piirkonnas turvalisuse ja heakorra tagamiseks.

Allikas: viimsivald.ee