Viimsi Teataja avaldas artikli Miiduranna naabrivalve sektorivanemaga

19.02.2021
Hiljuti allkirjastati Viimsi vallas naabrivalvega liitumise neljapoolne leping. Naabrivalve piirkonna moodustamiseni jõudsid Miiduranna küla 38 majapidamist.

Sektori vanema Moonika Aasna sõnul küpses mõte naabrivalvega liituda juba mõnda aega. Kuna külas oli märgata järjest rohkemat võõraste liikumist, siis elanikega arutades jõuti arusaamisele, et on vaja tugevdada turvaolukorda.

Ajendiks sai ka Eesti Naabrivalve esindaja külaskäik selgitustega naabrivalve olemusest, mis hajutas viimasedki kahtlused liitumise kasulikkusest. Samuti olid eeskujuks vallas tegutsevad rohkearvulised naabrivalve piirkonnad. Kokku on Viimsis naabrivalvega liitunud 19 piirkonda 453 majapidamisega.

Kui külarahvas hoolib üksteise tegemistest, siis see soodustab ka turvatunnet. Naabrivalve annab selleks esmase ja odavaima võimaluse.

Loe edasi: https://viimsiteataja.ee/huvitavat/kulaelu/naabrivalve-hooli-marka-reageeri/