Uuesalu sektorivanem andis juhtimise üle

11.11.2021

Veronika Isberg, kes on aastatega Uuesalu külast kasvatanud Eesti suurima 118 majapidamisega naabrivalvepiirkonna, otsustas perega saarele elama asuda. Seoses sellega toimus eile kohtumine Uuesalu külaseltsi eestvedajatega, et sektori juhtimine üle anda.
Uuesalu Naabrivalve piirkond sai esimesena Siseministeeriumi poolt tunnustatud 2020 aasta parima naabrivalvepiirkonna autasuga. Auhinna tõi Veronika aktiivne panustamine, millest toome allpool põgusa ülevaate.


 

Uuesalu naabrivalve piirkonna leping allkirjastati 19.11.2010, mil Rae vallavanemaks oli Veigo Gutmann, sel ajal oli Ida-Harju politseijaoskonna juht Veiko Randlaine, Naabrivalve tegevjuht oli sel ajal  praegune juhatuse esimees Tiina Ristmäe ja sektori poolt allkirjastajaks Veronika Isberg, kes esindas Uuesalu Külaseltsi. Nemad kirjutasid 2010. a alla Uuesalu naabrivalve piirkonna lepingule. Veronika Isberg on aktiivne sektorivanem tänaseni ja seda kuni eilseni.

Uuesalu naabrivalve piirkond on tänaseks kasvanud 118 liikmeni, mille puhul on tegemist Eesti kõige suurema naabrivalve piirkonnaga. 2010. aastal kui sektor loodi oli liikmeid piirkonnas 43 majapidamist.
Sektor kandis algselt Kitse-Kopra nime, mis 18.11.2019 muudeti Uuesalu naabrivalve piirkonnaks. Nime muutmise põhjuseks oligi kasvanud liikmete arv, mis tähendab, et enam ei olnud tegemist ainult ühte tänavat hõlmava piirkonnaga, vaid kaasatud oli juba praktiliselt kogu küla.
Sektori loomise ajendiks oli tollal sektorivanema sõnutsi asjaolu, et uuselamurajooni elanikud üksteist ei tunne. Viidi läbi külakoosolek, kus osales ka piirkonnapolitseinik. Koosoleku eesmärgiks oli elanike omavahel tuttavaks tegemine ja piirkonnapolitseiniku tutvustamine elanikele.

Veronika on tutvustanud naabrivalve töömudelit veel ühingu Moldova partneritele kui ka Viljandimaalt naabrivalvest huvitatud kõpukatele ja Soome justiitsministeeriumi külalistele.
Veronika Isberg on läbi viinud koostöös Naabrivalve ühinguga mitmeid kogukonna turvalisust puudutavaid koolitusi Uuesalu sektori näitel, näiteks  Kesklinna politseijaoskonnas kesklinna ja Põhja-Tallinna korteriühistu esimeestele. Koostöös on läbi viidud koolitusi Uuesalus, näiteks 2013 aastal, kus teemaks hädaseisund ja hädakaitse piirid. 2014 ja 2018 korraldati turvalise elukeskkonna ümarlaud Kiili ja Rae valla sektori liikmetele. 2015 toimus Rae Kultuurikeskuses Harjumaa linnade ja valdade vaheline naabrivalve koostööfoorum "Turvalised kogukonnad - turvaline Eesti". 2016 viidi läbi Rae valla turvalisuse ümarlaud.  2017 korraldati Rae kultuurikeskuses koostöös Naabrivalve ühingu, Veronika Isbergi ja Ida-Harju politseijaoskonnaga Rae naabrivalve sektori liikmetele turvalisuse teemaline ümarlaud avatud ruumi meetodil. 2019 alustati videovalve paigalduse projektiga Uuesalu naabrivalve piirkonnas. Videovalve paigaldamise vajadust arutati algselt liikmete ja külaseltsi eestvedajatega, kaasates ka Naabrivalve ühingu. Projekt viidi ellu 2019.a. Projekti partneriteks olid lisaks Naabrivalve ühingule veel Rae Vallavalitsus, Ida-Harju politseijaoskond ja külaselts. Peale kaamerate paigaldamist viidi liikmetele läbi ka koolitus, kuhu kutsuti esinema Ida-Harju politseijaoskonna juht, piirkonnapolitseinik ja andmekaitse inspektsiooni esindaja. 2019 viidi sektorivanema eestvedamisel Uuesalu küla keskel asuva tiigi (ujumiskoha) juures  läbi vetelpääste koolitus külaelanikele. Koostöös Naabrivalve ühinguga viidi 2019 aastal läbi tuleohutuskoolitus külaelanikele, kus kõik, alates päris väikestest kuni täiskasvanuteni välja, said pulberkustutiga kustutada päristuld Assaku komando päästjate valvsa pilgu all. Läbi Uuesalu naabrivalve piirkonna sotsiaalmeediagrupi (Veronika loodud ja tema administreeritav) jagab Veronika aktiivselt liikmetele nii ühingu kui ka politsei ja pääste nõuandeid turvalisuse parandamiseks.


Veronika hoidis ka aktiivset kontakti piirkonnapolitseinikuga, et piirkonna turvalisus oleks hoitud.  

Ühtlasi Andsime Veronikale eile üle ka eeskujuliikumise "Agamina" rinnamärgi, mida Veronika auga kanda võib.

Veronika, aitäh Sulle selle suure panuse eest Uuesalu küla turvalisuse arendamisel!
 
 
Allikas: Eesti Naabrivalve