Uuesalu sektor - aasta parim naabrivalve piirkond

15.04.2021
Siseturvalisuse vabatatlike tänuüritusel, 15.04.2021 kuulutati Siseministeeriumis välja parim naabrivalve sektor. Parimaks osutus Uuesalu naabrivalve sektor, mille aktiivseks eestvedajaks on Veronika Isberg.
Uuesalu naabrivalve piirkonna leping allkirjastati 19.11.2010.
Uuesalu naabrivalve piirkond käib oma 11ndat aastat ja on tänaseks kasvanud 118 liikmeni, mille puhul on tegemist Eesti kõige suurema naabrivalve piirkonnaga. 2010. aastal kui sektor loodi oli liikmeid piirkonnas 43 majapidamist.
Sektor kandis algselt Kitse-Kopra nime, mis 18.11.2019 muudeti Uuesalu naabrivalve piirkonnaks. Nime muutmise põhjuseks oligi kasvanud liikmete arv, mis tähendab, et enam ei olnud tegemist ainult ühte tänavat hõlmava piirkonnaga, vaid kaasatud oli juba praktiliselt kogu küla.
Sektori loomise ajendiks oli tollal sektorivanema sõnutsi asjaolu, et uuselamurajooni elanikud üksteist ei tunne. Viidi läbi külakoosolek, kus osales ka piirkonnapolitseinik. Koosoleku eesmärgiks oli elanike omavahel tuttavaks tegemine ja piirkonnapolitseiniku tutvustamine elanikele.
Veronika on tutvustanud naabrivalve töömudelit veel ühingu Moldova partneritele kui ka Viljandimaalt naabrivalvest huvitatud kõpukatele ja Soome justiitsministeeriumi külalistele.
Veronika Isberg on läbi viinud koostöös Naabrivalve ühinguga mitmeid kogukonna turvalisust puudutavaid koolitusi Uuesalu sektori näitel, näiteks Kesklinna politseijaoskonnas kesklinna ja Põhja-Tallinna korteriühistu esimeestele.  Koostöös on läbi viidud koolitusi Uuesalus, näiteks 2013 aastal, kus teemaks hädaseisund ja hädakaitse piirid. 2014 ja 2018 korraldati turvalise elukeskkonna ümarlaud Kiili ja Rae valla sektori liikmetele. 2015 toimus Rae Kultuurikeskuses Harjumaa linnade ja valdade vaheline naabrivalve koostööfoorum "Turvalised kogukonnad - turvaline Eesti". 2016 viidi läbi Rae valla turvalisuse ümarlaud.  2017 korraldati Rae kultuurikeskuses koostöös Naabrivalve ühingu, Veronika Isbergi ja Ida-Harju politseijaoskonnaga Rae naabrivalve sektori liikmetele turvalisuse teemaline ümarlaud avatud ruumi meetodil. 2019 alustati videovalve paigalduse projektiga Uuesalu naabrivalve piirkonnas. Videovalve paigaldamise vajadust arutati algselt liikmete ja külaseltsi eestvedajatega, kaasates ka Naabrivalve ühingu. Projekt viidi ellu 2019.a. Projekti partneriteks olid lisaks Naabrivalve ühingule veel Rae Vallavalitsus, Ida-Harju politseijaoskond ja külaselts. Peale kaamerate paigaldamist viidi liikmetele läbi ka koolitus, kuhu kutsuti esinema Ida-Harju politseijaoskonna juht, piirkonnapolitseinik ja andmekaitse inspektsiooni esindaja. 2019 viidi sektorivanema eestvedamisel Uuesalu küla keskel asuva tiigi (ujumiskoha) juures  läbi vetelpääste koolitus külaelanikele. Koostöös Naabrivalve ühinguga viidi 2019 aastal läbi tuleohutuskoolitus külaelanikele, kus kõik, alates päris väikestest kuni täiskasvanuteni välja, said pulberkustutiga kustutada päristuld Assaku komando päästjate valvsa pilgu all. Läbi Uuesalu naabrivalve piirkonna sotsiaalmeediagrupi (Veronika loodud ja tema administreeritav) jagab Veronika aktiivselt liikmetele nii ühingu kui ka politsei ja pääste nõuandeid turvalisuse parandamiseks.
Veronika hoiab aktiivset kontakti piirkonnapolitseinikuga ja Naabrivalve ühinguga, et piirkonna turvalisus oleks hoitud. 
Palju õnne Uuesalu naabrivalve sektor, eesotsas Veronika Isbergiga!
Autasustamisüritust saad järelevaadata siit, naabrivalve piirkonna autasustamine algab 37:12: https://worksup.com/app/#/event/agenda/plan