Õiguskomisjon sai tänasel istungil ülevaate siseturvalisuse arengukavast aastateks 2020–2030

23.02.2021
Õiguskomisjon sai tänasel istungil ülevaate siseturvalisuse arengukavast aastateks 2020–2030.

Siseminister Kristian Jaani sõnul on arengukava visioon, et Eesti inimesed tunnevad, et nad elavad vabas ja turvalises ühiskonnas, kus igaühe väärtus, kaasatus ja panus kogukonna turvalisusesse loob ühe turvalisima riigi Euroopas. Koostöös parandatakse elukeskkonda, vähendatakse ohtu elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagatakse kiire ja asjatundlik abi.

Eesmärk on suurendada siseturvalisuse tagamisse kaasatud elanike osakaalu umbes 15 protsendi võrra 30 protsendile. Jaani sõnas, et see ei tähenda ainult abipolitseinikke ja vabatahtlikke päästjaid, aga ka naabrivalvet ja üleüldist valmisolekut panustada turvalisse keskkonda.

Samuti on eesmärk vähendada vigastussurmade arvu 30 protsendi võrra. See tähendab 687-lt 2019. aastal 520-le aastaks 2030. Istungil jäi kõlama ka eesmärk tugevdada kriisideks valmisolekut.

Minister märkis, et inimesed tunnevad end Eestis kindlalt, 92 protsenti leiab, et Eesti on elamiseks turvaline riik. Eesmärk on seda kindlustunnet hoida ka järgmisel kümnel aastal.

Laiema eesmärgina tõi Jaani välja, et soov on muuta siseturvalisuse valdkond targemaks ja innovaatilisemaks.

Minister sõnas veel, et Siseministeeriumi eelarve võiks olla igal aastal vähemalt kaks protsenti SKPst.

Komisjon otsustas anda fraktsioonidele arengukava läbitöötamiseks aega märtsi lõpuni ja tegi ettepaneku arengukava arutada täiskogu istungil 7. aprillil.