Naabrivalve juhatuse esimees Tiina Ristmäe intervjuu Itaalia naabrivalvekanalile

15.02.2021
Naabrivalve juhatuse esimees Tiina Ristmäe andis online intervjuu Itaalia naabrivalvekanalile. Intervjuu on üks osa intervjuude sarjast, mida itaallaased viivad läbi, et saada teada kuidas naabrivalve toimib erinevates riikides.

https://youtu.be/I8luQ4nCchg