Eesti Naabrivalvel täitub 21. tegevusaasta

05.05.2021

Eesti suurima aktiivse liikmeskonnaga MTÜ Eesti Naabrivalve tähistab täna oma kahekümne esimest tegevusaastat, jätkates Eesti inimeste ühendamist, igaühe kodu ja naabruskonna turvalisemaks muutmist üle kogu riigi.

Naabrivalve 21. aastapäevaks on ühinguga liitunud enam kui viiesajast Eesti piirkonnast ligikaudu 10 tuhat majapidamist. MTÜ tegevjuhi, Marek Väljari sõnul soovitatakse Naabrivalvet kui tõhusat lahendust piirkondadele, kus elanikud soovivad oma naabruskonnas vähendada kuritegevust kogukonna liikmete koostöös ning lähtuvad põhimõttest, et turvalisus algab meist endist. Tema sõnul ei keskendu Naabrivalve liikmete tegevus üksiku majapidamise kaitsele, vaid on ennekõike suunatud kohaliku kogukonna turvalisuse tõstmisele. „Ühing toetab liikmeid turvalisuse võrgustiku loomise ja koolitustega ning väljastab piirkonna tähistamiseks naabrivalve plakatid" lisas Väljari.

Huvi naabrivalvega liitumise vastu on jätkuv ning igal aasta lisandub uusi inimesi, kes tahavad vabatahtlikult panustada, et muuta elukeskkond turvalisemaks. Lisaks sellele on ühing partneriks ka riigile kogukonna turvalisust puudutavates küsimustes, osaledes oma liikmeskonna huvide esindajana erinevates mõttekodades ja töögruppides.

2000. aasta 5. mail pandi alus Eesti Naabrivalve ühingule. Esimesed piirkonnad loodi Tallinnasse Nõmme linnaossa. Tänaseks on selliseid piirkondi kõikides Eesti maakondades, välja arvatud Hiiumaa ja väiksemad saared. Ühingu arengu eest vastutab neljaliikmeline juhatus ja tegevjuht.