Arengukava arutelu Teletornis

05.11.2021
Neljapäeva õhtul kogunesid naabrivalve sektorivanemad Tallinna Teletorni, kus toimus ühingu arengukava uue perioodi arutelu. Uues arengukavas seatakse siht aastani 2031, ehk järgmiseks kümneks aastaks. Kohale tuli 11 sektorivanemat, kes soovisid arutelus kaasa lüüa.  

Uue arengukava arutelu läbiviimiseks kasutati  maailmakohviku metoodikat. Osalejate tagasiside ühingu juhatuse poolt juba tehtud eeltööle oli järgmine: põhjalik ning keeruline midagi juurde lisada. Siiski toodi häid värskeid mõtteid  veel juurde. Näiteks üks hea mõte, mis väärib väljatoomist puudutab Naabrivalve koostööpartnerite nimekirja koostamist, aga mitte allahindluste jaoks, vaid heade ja pädevate turvaalaste nõuannete saamiseks. See mõte väärib rakendamist.
Peale seda kui ühingu juhatus uue arengukava kinnitab on seda kõigil võimalik lugeda ühingu kodulehelt, kus praegu on üleval veel aasta lõpuni kehtiv arengukava: https://naabrivalve.ee/naabrivalve/dokumendid/arengukava/
 
Pärast tunniajast tööd viis Tallinna Teletorni juhataja Jüri Kriisemann osalejad ekskursioonile. Alustasime Teletorni keldrist, kus asub ankur, mis torni püsti hoiab. Kuulsime klaasvitraažide sünnilugu. Vitraažide autoriks on Dolores Hoffmann, kes läbi vitraažide räägib osaliselt oma perekonna loo. Käisime veel kohtades, kuhu muidu ei pääse, nagu näiteks treppidel, mida mööda 22.08.1991 nõukogude dessantväelased torni ronisid ja püüdsid seda hõivata. Rünnaku hoidsid tagasi vaprad Eesti mehed, kes ütlesid nõukogude sõduritele, et kui nad ründavad, siis käivitatakse torni tulekustutussüsteem ning nõukogude sõdurid lämbuvad seejärel momentaalselt. Selline teade sundis vaenlase tornist lahkuma. Käisime veel vaateplatvormi all oleval kitsal avatud rõdul. Tõsi, kõik sinna minna ei julgenudki. Saime veel teada, et torni ehitamiseks on kasutatud 23000 tonni betooni ja torn peaks kestma 300 aastat. Suur aitäh Jüri Kriisemannile, kes seda põnevat infot meiega jagas ja viis meid kohtadesse, kuhu igapäevaselt ei pääse. Leidus meie hulgast ka üks hulljulge, kes avaldas soovi päris torni tippu minna - see ei olegi võimatu soov.  
Sektorivanemad ütlesid lahkudes, et olenemata sellest, et nende piirkond on turvaline, siis ainuüksi selliste ürituste ja ägedate kohtade pärast, kus ühingu kohtumisi läbi viiakse, tasub naabrivalves olla.
Aitäh kõikidele sektorivanematele, kes kohale tulid ja neile, kes oma mõtted elektrooniliselt edastasid. Teiega on tore.
 
Allikas: Eesti Naabrivalve