Siseministeeriumi siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 2020

19.06.2020
Umbes pooled siseturvalisuse avaliku arvamuse uuringus (2020) osalenud vastajatest on valmis ise osalema naabrivalves. Naabrivalves on osalenud 6% elanikest, 4% on korraldanud või aidanud läbi viia üritusi või arutelusid turvalisuse teemal; muudes turvalisusega seotud vabatahtlikes tegevustes on Eesti elanikud osaletud vähem. Võrreldes varasemaga on huvi naabrivalve vabatahtlikuks hakkamise vastu veidi langenud (47% 2020, 56% 2018). Languse põhjuseks võib olla ka üldise kuritegevuse vähenemine Eestis tervikuna. Naabrivalves seevastu on valmis osalema rohkem kõrgema sissetulekuga elanikud. Sarnased trendid tulevad välja ka rahvusvahelistest uuringutest.
Naabrivalve osas hindas 41% vastanutest enda informeerituse taset heaks ning umbes sama paljud (44%) halvaks. Teadlikkus ülejäänud siseturvalisuse tegevuste osas on rohkem kaldu halvemuse suunas.
https://www.facebook.com/190435621038843/posts/3042122645870112/

Allikas: Siseministeerium