Püsida terve ja hoida kogukonnas turvalisust

31.03.2020
Politsei- ja Piirivalveameti palvel edastame politsei soovitused uuesti. Arvestades, et meie hulgas on ka neid, kel kergem lugeda vene keeles, siis lisame politsei soovitused lisaks ka vene keeles:
- Lükake edasi eriolukorra järgsesse perioodi erinevad kogunemised, üritused, sünnipäevad jm selline.
- Piirake noorte kogunemisi neile kodus selle põhjuseid selgitades. Noored kasutavad ära koolimajas viibimise kohustuse puudumist, mis annab võimaluse, kas siis kodukohas ringi hulkuda või siis koguneda tõmbekeskustesse, olgu selleks linn või asula, kaubanduskeskus või mänguplats, park või ülerahvastatud metsarada.
- Kui ilmnevad siiski pahatahtlikud ilmingud, et teatud kindlad isikud kogunevad süsteemselt erinevates kohtades, siis jagage seda infot politseile või kohalikule omavalitsusele.
- Eriolukorrast tekkinud võimalusi kasutavad ära ka kelmid, kes on sihikule võtnud eakad kogukonna liikmed. Näiteks pakkudes neile võimalust kodu desinfitseerida „mõistliku raha eest“ ja seda ettemaksu korras või siis püüdes pääseda samal ettekäändel eakate majapidamistesse. Teise näitena võib tuua olukorra, kus teatatakse, et pensioni kojukanne on peatatud ja soovitakse seeläbi saada erinevaid panga ja muid eraelulisi andmeid, et raha eaka kontole kanda, mis päriselt ei juhtu mitte kunagi.
Olge teadlikud ja hoidke 11.
Сообща мы можем прекратить распространение вируса, замечая и оберегая друг друга.
Полиция просит серьезно отнестись:
- Отложите на период чрезвычайной ситуации различные собрания, мероприятия, дни рождения и т.д.
- Ограничьте собрание молодых людей дома, объяснив им причину. Молодежь пользуется отсутствием школьных обязательств, что дает им возможность собираться компаниями дома или собираться в других местах, будь то город или пригород, торговый центр или детская площадка, парк или многолюдная лесная тропа.
- Если всё же происходят данные злонамеренные проявления, когда определенные конкретные лица систематически собираются в различных местах, тогда пожалуйста поделитесь этой информацией с полицией или местным самоуправлением.
- В период чрезвычайной ситуации мошенники тоже пользуются различными возможностями, которые нацелены на пожилых людей. Например, предлагая им возможность дезинфицировать свой дом за «разумные деньги» на условиях предоплаты. Другим примером является объявление о том, что доставка пенсии на дом была приостановлена, в результате чего запрашивалась различная банковская и другая личная информация для перевода денег на счет пожилого человека, чего на самом деле никогда не происходит.

Будьте в курсе событий и берегите друг друга!