Õppimist toetav õpetamine

22.09.2020
Naabrivalve tegevjuht osales Sisekaitseakadeemia poolt korraldatud koolitusel, mis käsitles  õppimist toetavat õpetamist.
Kahepäevasel koolitusel osalesid Sisekaitseakadeemia õppejõudud, külalisõppejõud ja sisekaitseõpetajad ning ametites töötavad ametnikud, kes annavad keskkoolides sisekaitseõppe valikainet ning nende hulgas Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari.
Antud koolituse eesmärgiks on toetada teadmiste ja oskuste kujunemist õpikeskkonna ja õppetegevuste planeerimiseks, analüüsimiseks ning arendamiseks õpetajana. Arvestades, et ka Eesti Naabrivalve viib aktiivselt koolitusi läbi, siis antud teadmisi kasutatakse ühingu koolitusmaterjalide kaasajastamiseks ja arendamiseks.
Antud koolituse õpiväljundid on:
- teab kuidas luua õppimist toetavat õpikeskkonda ja suurendada õppijate kaasatust õppetöös, arvestades psühholoogilisi baasvajadusi;
- teab kuidas sõnastada õppijakeskseid, mõõdetavaid ja konkreetseid õpiväljundeid õppeprotsessi läbiviimiseks;
- oskab lähtuvalt õpiväljunditest planeerida õppimist toetavad õppemeetodid ja kavandada tagasiside/hindamise viisid kasutades selleks ka IKT vahendeid;
- analüüsib õpiväljundite, õppemeetodite ja hindamise kooskõla enda õpetajatöös.
Koolitajateks olid Katrin Poom-Valickis, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajahariduse professor ja Stella Polikarpus, SKA kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetooli lektor.


 Allikas: Sisekaitseakadeemia