Naabrivalve tegevjuht osaleb loengul "Väliste ohtude mõju Eesti turvalisusele“

23.09.2020
23. septembril osaleb Eesti Naabrivalve tegevjuht Kalev Stoicescu loengul  "Väliste ohtude mõju Eesti turvalisusele“
Eesti turvalisus on tugevas sõltuvuses välistest teguritest ehk ümbritsevast julgeolekukeskkonnast. See on väikeriikide puhul tavapärane nähtus. Loengus arutatakse, millised on peamised välised ohud Eesti iseseisvusele ja turvalisusele. Näiteks Venemaa mõju, kuid ka pandeemiad ning läänemaailmas tekkinud probleemid, sh äärmuslus/radikaalne populism, migratsioon.
Kalev Stoicescu on Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur ja kolumnist. Teaduri ametikohal tegeleb ta küsimustega, mis puudutavad Venemaa välis- ja sisepoliitikat, kuid ka sõjalisi, majanduslikke, meedia ja vähemusgruppidega seotud jms arenguid. Stoicescu on töötanud välisministeeriumis, s.h. suursaadikuna OSCEs ning USAs ja Kanadas ning kaitseministeeriumis, olles algul tsiviil-militaarkoostöö osakonna juhataja ning hiljem kaitsepoliitika nõunik Eesti suursaatkonnas Pariisis.
Sisekaitseakadeemia loengusarja „Turvaline Eesti“ sihiks on arutada turvalisuse erinevate aspektide üle.


 Allikas: Sisekaitseakadeemia