Kümme soovitust valvekaamerate kohta

03.11.2020
MTÜ Uuesalu Külaseltsi projektiga "Uuesalu turvakaamerate paigaldus" soetatud valvekaameratest annavad täna märku Uuesalu külla sissesõidul vastavad sildid. Kaamerad ise on juba politsei kasutusse antud ja MTÜ Uuesalu Külaselts tagab nende tööshoidmise.
 
Projekti koostööpartnerid olid OÜ IBE Estonia, Rae Vallavalitsus ja MTÜ Eesti Naabrivalve. Projekti panustasid oma aega ja oskusi Virge Maton, Aare Volt, Toomas Metsaots, Kaire Kivi, Harry Auväärt, Dario Cavegn, Aleksei Korolenko, Viive Jõgevest, Koit Isberg ning MTÜ Uuesalu Külaseltsi juhatus eesotsas külavanem Palmi Lindjärvega. Projekti toetati kogukondliku turvalisuse 2019. aasta Harjumaa toetusvoorust.

Projekti raames panid Põhja prefektuuri, Andmekaitse Inspektsiooni, MTÜ Eesti Naabrivalve ning Uuesalu naabrivalve sektori esindajad kirja kümme soovitust valvekaamerate kohta. Need soovitused (välja arvatud viimane punkt, mis projekti täitmisega läbiti) sai ka iga Uuesalu küla pere flaieril endale postkasti, et vajadusel uuesti neile pilk peale heita, kui augustis toimunud ümarlaual Põhja prefektuuri ja Andmekaitse Inspektsiooni esindajatelt jagatud nõuanded kipuvad ununema ja tekib taas küsimusi enda ja teiste isikute õiguste kohta valvekaamerate kasutamisel. Soovitustega on kasulik tutvuda kõigil, kes mõtlevad valvekaamerate soetamise peale või juba kasutavad kaameraid või ka elavad ja liiguvad kaameratega kaetud piirkonnas. Põhjalikumalt saab lugeda valvekaamerate teemadel Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel aki.ee .


10 soovitust valvekaamerate kohta

1. Eesmärk

Mõtle läbi, mis eesmärgil ja õiguslikul alusel soovid kaamerat kasutada. ( https://www.aki.ee/et/teavitus-juhised/videovalve-sildi-loomine/videovalve-abc-biomeetrilise-tarkvarata-kaamerate-jaoks ; https://www.aki.ee/et/uudised/kaamerate-kasutamine-elamualadel )

2. Lepi kokku
Tee naabritega kirjalik kokkulepe (võib ka meilitsi; korteriühistu puhul üldkoosoleku otsus, sh ka isikuandmete töötlemise kohta), kui soovite kaameraga valvata ühiskasutuses olevat ala. Nõusoleku või kokkuleppe olemasolu peab tõendama andmete töötleja ehk kaamera paigaldaja.

3. Asukoht
Kui plaan on kaamera vaateväli seada ka avalikule ruumile, peab selleks olema kaalukas põhjus, mis kaaluks üle inimeste ootuse privaatsusele, kes seal avalikus ruumis liiguvad. Kaamera paigaldaja peab suutma tõendada, et on sellise huvide kaalumise läbi viinud. Avalikku ruumi suunatud kaameravälja peab jääma vaid see osa, mida kaameraga kaitsta soovitakse (värava, aiaga vahetult külgnev ala), mitte aga kogu tänav. Avalikus ruumis liikuval inimesel peab olema võimalik kaamera vaatevälja jäämisest hoiduda. Selleks tuleb kaamerast teavitamiseks lisada ka nõuetekohane teavitussilt (vt  https://www.aki.ee/et/teavitus-juhised/videovalve-sildi-loomine )

4. Valvekaamera mudeli valik
Valikut tehes arvesta kaamera tehniliste võimalustega ja soovitud eesmärgiga (vt p 1).

5. Paigaldus
Kaamera paigaldamiseks on vajalik elektri ja andmeside olemasolu, sobiv kinnitus (post, sein) ning olenevalt asukohast ka kooskõlastus.

6. Salvestise kasutamine
Kui kaamera on salvestanud õigusrikkumise, saab teha salvestisest väljavõtte ja edastada selle politseile. Salvestisi ei tohi avaldada sotsiaalmeedias. Salvestisi on õigus küsida ka kolmandal isikul enda kohta. Salvestisi tohib kasutada vaid kaamera paigaldamisel kindlaks määratud eesmärgil.

7. Salvestise säilitamine
Säilita salvestusi vähemalt üks kuu, et oleks piisav ajapuhver võimalike õigusrikkumiste korral salvestisi kontrollida.

8. Hooldus
Hoolda kaamerat regulaarselt (nt mustus ja ilmastikuolud võivad kaameraobjektiivi määrida).

9. Oma kinnistu kaamera
Oma kinnistul asuva kaamera olemasolust võiksid teavitada naabrivalve sektori vanemat, et õigusrikkumiste korral saaks politseiga paremat koostööd teha.

10. Avaliku ruumi kaamera
Kui naabrivalve sektor soovib paigaldada kaamerat avalikku ruumi, pidage nõu Andmekaitse Inspektsiooniga ja mõelge läbi, milleks kaamera vajalik on. Politseile üle antava kaamera paigaldamise otsustamise juurde kaasa politseijaoskonna ning kohaliku omavalitsuse esindajad.