Eesti Naabrivalvel täitub 20. tegevusaasta

05.05.2020
Eesti Naabrivalvel täitub 20. tegevusaasta

Eesti suurima aktiivse liikmeskonnaga MTÜ, Eesti Naabrivalve tähistab täna oma teist kümnendit, jätkates Eesti inimeste ühendamist igaühe kodu ja naabruskonna turvalisemaks muutmiseks üle kogu riigi.
Naabrivalve 20. aastapäevaks on ühinguga liitunud enam kui viiesajast Eesti piirkonnast ligikaudu 10 000 majapidamist. MTÜ tegevjuht Marek Väljari sõnul soovitatakse Naabrivalvet kui tõhusat lahendust piirkondadele, kus elanikud soovivad oma naabruskonnas vähendada kuritegevust kogukonna liikmete toel ning lähtuvad põhimõttest, et turvalisus algab meist endist. Tema sõnul ei keskendu Naabrivalve liikmete tegevus üksiku majapidamise kaitsele, vaid on ennekõike suunatud kohaliku kogukonna turvalisuse tõstmisele. „Ühing toetab liikmeid turvalisuse võrgustiku loomise ja koolitustega ning väljastab piirkonna tähistamiseks naabrivalve plakatid“ lisas Väljari.
Huvi naabrivalvega liitumise vastu on jätkuv ning igal aasta lisandub uusi inimesi, kes tahavad vabatahtlikult panustada elukeskkonna turvalisusesse. Lisaks sellele on ühing partneriks ka riigile kogukonna turvalisust puudutavates küsimustes, osaledes oma liikmeskonna huvide esindajana erinevates mõttekodades ja töögruppides.
2000. aasta 5. mail pandi alus Eesti Naabrivalve ühingule. Esimesed piirkonnad loodi Tallinnasse Nõmme linnaossa. Tänaseks on selliseid piirkondi kõikides Eesti maakondades, välja arvatud Hiiumaa ja väiksemad saared. Ühingu arengu eest vastutab neljaliikmeline juhatus ja tegevjuht.
 

Lisainformatsioon:
Marek Väljari
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tegevjuht
5136630
marek.valjari@naabrivalve.ee