Eesti Naabrivalve osales Pärnumaal ohvriabi päeval

30.01.2020

Ohvriabi lahtiste uste päevast Pärnumaal võttis osa ka Eesti Naabrivalve.
Lääne prefektuuri piirkonnavanem Tõnu Kivis tõi välja, et perevägivalla ennetusel on ühisosa ka naabrivalve tegevusega.Olulisel kohal on piirkonnas toimuva märkamine ja hoolimine.
Naabrite omavaheline suhtlemine on abiks ka vägivallajuhtumite korral ja esmane abi võib olla just naabermajas või -korteris.

ohvriabi

Allikas: Eesti Naabrivalve