Eesti Naabrivalve osales Lääne-Virumaa turvanõukogul

23.01.2020

Täna kogunes Lääne-Virumaa turvanõukogu, kus arutletakse 2020 aasta tööplaani üle, Võrumaa turvalisusnõukoguga ühisseminari korraldamisest, Lääne Virumaal elutähtsate teenuste osutavate asutuste ühisseminarist, riikliku õppuse CONEX 2019 hindamisaruande tulemuste üle (side, kütus, toidu ja ravimite varustuskindlus) ning osalevad ametkonnad jagavad infot oma tegevuste ja plaanide kohta ning esitavad ettepanekuid tulevikuks.

turvakodu

Allikas: Eesti Naabrivalve