Gjensidige: "Eesti Naabrivalve juhib tähelepanu: 7 soovitust, kuidas kaitsta kodu varguse eest"

25.06.2020
Pikemate pühade ajal sõidavad Eesti inimesed tavapäraselt linnast välja ja nii pea igal kord. Selleks, et oma kodu varguse eest kaitsta, soovitab kindlustusettevõte Gjensidige hoida häid suhteid naabritega, hankida valvekaamera või panna kõrva taha mõni kasulik nõuanne Eesti Naabrivalvelt.

Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk tõdeb, et nii mõnigi vargusjuhtum võiks olla olemata, kui pisut enam pöörataks tähelepanu sellele, kes elab kõrvalkorteris või -majas. „Jaanipäeva ja suvepuhkuste eel tasub meelde tuletada, et lisaks muudele eelistele võib oma naabrite tundmine aidata halbade kavatsustega külalise kodust eemal hoida.“ Kõige kurvem ongi Mürki sõnul see, kui vargusjuhtum toimub naabrite „silme all“ ja seda vaid seetõttu, et inimesed ei ole kursis sellega, kes piirkonnas elab või tegutseb.  

Kindlustusettevõtte Gjensidige* tellitud uuringust selgub, et ainult 13 protsenti Eesti inimestest peab oma naabreid sõpradeks ja umbes sama palju suhtleb naabritega siis, kui neil on abi vaja. Ligi pooled suhtlevad naabritega vaid tervitamiseks. Võrreldes teiste Balti riikidega on Lätis naabritega sõprussuhted 10 protsendil inimestest ning pelgalt tervitamine iseloomustab suhteid veelgi enam kui Eestis – 59 protsenti lätlastest ütleb naabritele „Tere!“, kuid ei asu pikemat suhtlust looma.
 
Kodust lahkudes tasub väärtuslikud esemed panna akna vaateulatusest eemale.

Aga ka naabrid ei pruugi alati kodus olla, seda eriti pikemate pühade ajal. „Sellisel juhul aitab kodus toimuval silma peal hoida valvekaamera, mille paigaldamisel tuleb aga arvestada sellega, et paigaldatud kaamerad ei rikuks kellegi õigusi,“ juhib Mürk tähelepanu. Kui kaamera salvestab elaniku valduses olevat ala, siis on selline tegevus lubatud. Ühisalas tuleb kaamera paigaldamine kooskõlastada ülejäänud majaelanikega ning sellise salvestise avalikustamine on lubatud, kui see on kõigi osapooltega kooskõlas.

Eesti Naabrivalve soovitused kodust lahkumisel:
  • Varuvõtmete peitmine välisukse lähedale ei pruugi olla parim lahendus, sest see on esimene koht, kust ka vargad võiksid neid otsida.
  • Info kodust lahkumise kohta ei peaks jõudma võõraste inimesteni. Soovituslik on mitte jätta viiteid (nt sotsiaalmeedias) kodust lahkumise või reisimise kohta.
  • Kui võimalik, ütle ära kõikidest regulaarsetest saadetistest või palu naabritel oma postkasti tühjendada.
  • Püüa jätta mulje, et oled kodus. Võimalusel muretse aegrežiimil töötavaid lüliteid, mis panevad ära olles tööle valgustid, raadio või muud seadmed.
  • Kui kardinad on akna ees ka päeval, on see kindlaks märgiks, et omanikke pole kodus. Kui oled ära vaid õhtuks, siis tõmba kardinad ette. Pimedal ajal tulevad kasuks liikumise peale reageerivad valgustid.
  • Lukusta kõik uksed ja aknad ning signalisatsiooni olemasolul lülita see sisse.
  • Kodust lahkudes tasub väärtuslikud esemed panna akna vaateulatusest eemale, et need ei tekitaks uudishimulike pilkude ees kiusatust.
 
* Gjensidige tellitud ja Nielseni läbiviidud uuringus küsitleti 1600 Eesti inimest vanuses 16–64. Andmed koguti 2020. aasta veebruaris.

Allikas: Nipiraamat https://bit.ly/3dzeWz0