Aastalõpu tervitus

22.12.2020
Et pühad oleks kõigil turvalised, siis jagame politsei üleskutsetMärka ja teata vägivallast!
Seoses saabuvate pühadega võib suureneda ka koduseinte vahel toimuv vägivald. Märkamine ja hoolimine on väga tähtsad. Palume, et kui kuuled või näed, et naabrite juures võib keegi olla ohus või vajada abi, siis anna sellest kindlasti teada. Meie kõigi panus on oluline ja võib päästa kellegi elu.
  •     Kui kellegi elu või tervis on ohus, helista viivitamatult 112
  •     Kui on kahtlus lapse abivajadusele, siis helista ööpäevaringsele lasteabitelefonile 116111
  •     Esmast kriisinõustamist pakub ööpäevaringselt tasuta ohvriabi kriisitelefon 116 006
  •     Naiste tugikeskused ja seksuaalvägivalla kriisiabikeskused on abivajajatele avatud ööpäevaringselt

Taustaks:
Naabrid teavitavad politseid lähisuhtevägivalla (LSV) puhul 8% juhtudest – arvestades, et paljud inimesed on pühade ajal kodus, siis naabrite märkamine on väga oluline.

2020. a. (andmed 17.12 seisuga):
  •     Lähisuhtevägivallast politseile teadaandmine jäi eelmise aastaga samale tasemele, ehk politseile tehakse keskmiselt 30 LSV väljakutset ööpäevas, pühade ajal väljakutsete arv kahekordistub
  •     Raskeid lähisuhtevägivalla kuritegusid registreeriti eelmise aasta sama ajaga võrreldes 10 juhtumit rohkem    (2019 – 31; 2020 – 41)

Oma lähedase käe läbi on elu kaotanud 13 inimest (2019. a. kokku 5).
Kolmandikul juhtudest on lähisuhtevägivalla pealtnägijaks või ohvriks laps.
Sageli on vägivallatseja joobes.

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet