2020.a. naabrivalve sektorivanemate aruannete kokkuvõte

09.06.2021
MTÜ Eesti Naabrivalve edastas veebruaris 2021 naabrivalve sektorivanematele täitmiseks 2020 aasta aruande/küsitluse vormi. Aruannetest saadud info näitab sektorite aktiivsust ja annab ühingu juhtkonnale ülevaate sektorites toimunud tegevuste kohta.

2020.a. naabrivalve sektorivanemate aruannete kokkuvõte