Valga Vallavalitsus allkirjastas Tsirguliina naabrivalve lepingu

29.01.2019

Teisipäeval, 29. jaanuaril allkirjastasid Valga vallavalitsuses Tsirguliina alevi naabrivalve lepingu Valga vallavanem Margus Lepik, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Kagu politseijaoskonna Valga juht Helmer Hallik ja Tsirguliina naabrivalve sektori liikmete esindaja Marek Käis.

Lepingu eesmärgiks on Tsirguliina alevi naabrivalve sektoris turvalisuse ja heakorra hoidmine, naabrivalve korraldamine ning koostöö korraldamine erinevate osapoolte vahel. „Tihti on inimestel väärtuslikke tähelepanekuid ja informatsiooni kuritegude ja erinevate rikkumiste kohta, mis kahjuks jäävadki naabrite omavaheliste juttude tasemele ega jõuagi ametkondadeni, kes aitaks seda lahendada. Kindlasti aitab otsene positiivne kontakt kohaliku omavalitsuse- politsei ja teiste koostööpartneritega kaasa turvatunde suurenemisele koduümbruses,“ põhjendas Marek Väljari naabrivalve lepingu vajalikkust ja olulisust.

Marek Käisi arvates julgustab naabrivalve liikumisega liitumine inimesi teatama oma tähelepanekutest ja korrarikkumistest, millesse nad seni ehk ei sekkunud. „ Meil kõigil on turvalisem teades, et häda korral ei jää naaber ükskõikseks pealtvaatajaks,“ nentis Marek Käis.
Valga vallavanem Margus Lepik tunnustas Tsirguliina elanike aktiivsust oma kodukoha turvalisuse tagamisel. „Usun, et Tsirguliina elanike algatus ja naabrivalve lepingu sõlmimine on eeskujukas paljudele teistele Valga valla kogukondadele ja korteriühistutele,“ sõnas vallavanem.
Tsirguliina naabrivalve leping on Valga vallas neljas taoline. Eesti Naabrivalvega on liitunud Valga vallast veel Laatre alevik, Sooru ja Tagula küla.

Leping Eesti Naabrivalve ühinguga tähendab eelkõige igakülgset abi ja teavet ühise töö korraldamiseks naabrite ja teiste lepingu osapoolte vahel. Naabrivalve on naabrite ühine tegevus kodukoha turvalisemaks muutmisel. Naabrite koostöö on piirkonna turvalisuse nurgakivi. Naabrivalve abil on elanikel lihtsam naabritega tuttavaks saada, kergem märgata võõraste kahtlast tegevust. Naabrivalve plakatid ja kleebised eristavad piirkonna ja teevad tegevuse nähtavaks ka teistele.

MTÜ Eesti Naabrivalve on 5. mail 2000. aastal kodanikualgatuse korras asutatud ühing, mille eesmärgiks on tõsta elanike turvalisust kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Eesmärgi saavutamiseks aitab Eesti Naabrivalve kaasa elukeskkonna turvalisusega tegelevate mittetulundusühingute ja liikumiste tekkele ning nende tegevusele, tutvustab kogukonna turvalisuse põhimõtteid, annab välja trükiseid ja korraldab koolitusi ning arendab koostööd riigi- ja kohalike omavalitsuste, politsei ning teiste asutustega.

Allikas: Valga vallavalitsus