Räägi kaasa turvalise elukeskkonna loomisel

21.06.2019

Räägi kaasa turvalise elukeskkonna loomisel, mis aitab ennetada kuritegevust!

Vasta ankeetküsimustikule: https://lsurvey.sisekaitse.ee/975975?lang=et

Turvalisus algab hästi planeeritud elukeskkonnast.

Politsei- ja Piirivalveamet osaleb 2018. aastal Euroopa Liidu rahastuse saanud teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horizon 2020 projektis Cutting Crime Impact, mille eesmärgiks on välja töötada ennetav, tõenduspõhine ja jätkusuutlik lähenemine kuritegevuse mõju vähendamiseks ja elanike turvatunde tõstmiseks.

Üheks projekti fookusteemaks on kuritegevuse ennetamine turvalise ruumiloome kaudu. Jaga oma mõtteid, vastates ankeetküsimustikule.

Täname panuse eest turvalise ruumiloome arendamisse oma kodukohas ja Eestis tervikuna!

Vasta ankeetküsimustikule: https://lsurvey.sisekaitse.ee/975975?lang=et

Küsimustikule vastamine võtab aega 5-10 minutit, kõiki vastuseid käsitletakse anonüümsena.

Projekti tegevustega saad lähemalt tutvuda aadressil: https://www.cuttingcrimeimpact.eu/

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet