Kuritegevus Eestis 2018

07.03.2019

Justiitsministeeriumil on valminud 2018. a kuritegevuse statistika analüüs koos mitmel eri teemal sisupeatükkide ja arutluste ning lisamaterjalidega.
Kogumik on kättesaadav veebis: https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kuritegevus-eestis-2018