Kastre vallas allkirjastati Võnnu naabrivalve piirkonna loomise leping

05.11.2019

Kastre vallas allkirjastati valla esimese, Võnnu naabrivalve piirkonna loomise leping. Liitus 4 majapidamist.
Piirkonna vanema Tiit Kanguri sõnul ajendas naabrivalvega liitumisele piirkonnas toimunud vargused. Naabritega aru pidades leiti et naabrivalve piirkond aitab tõsta turvalisust kõigi elanike ühisel jõul.
Valla poolt on kavas läbi viia turvalisuse - alane infoõhtu kõigile huvilistele.

Allikas: Eesti Naabrivalve