Hea näide turvalisuse alasest koostööst

31.05.2019

19. mail toimus Ruila Põhikoolis pikaajalise hoolekogu liikme Vaido Romuluse eestvedamisel traditsiooniline spordipäev, kus lapsed osalesid juba kaheksandat aastat järjest korraldatud rattavõistlusel. Tänavunest spordipäevast võttis osa üle 160 lapse. Ka lastevanemate aktiivsus (eriti algklasside osas) oli suur - lühemat, 7 kilomeetrist, ringi sõideti perekonniti.

Sellel korral oli spordipäev iseäranis elamusterohke, sest kohal olid kogukonna turvalisust puudutavad organisatsioonid: pääste, politsei, naabrivalve ja naiskodukaitse esindajad. Nõmme päästekomando meeskonnavanem Ott Kalaus koos Keila päästjatega lubasid lastel ronida päästeautol ning näitasid ja tutvustasid varustust.

Lugege edasi: https://vomentaga.ee/uudised/hea-naide-turvalisuse-alasest-koostoost