Eesti Naabrivalve osaleb Harjumaa turvalisuse nõukogu korraldatud juhtumipõhisel kriisireguleerimisalasel koostööseminaril

18.04.2019

Eesti Naabrivalve osaleb 18. aprillil 2019 Harjumaa turvalisuse nõukogu poolt korraldatud juhtumipõhise kriisireguleerimisalasele laiendatud koostööseminarile

Hädaolukorraseaduses § 6 kohaselt on omavalitsusüksuse kriisikomisjoni esimeheks vallavanem või linnapea.

Planeeritava juhtumispõhise praktikumi läbiviimisega on eesmärk tõsta kõikides Harjumaa kohalike omavalitsustes ja Tallina linnaosades kriisireguleerimisalast valmisolekut.

Praktiline seminar toimub Sisekaitseakadeemia uues hoones ruumis A-108, aadressil Kase 61 Tallinn.

Seminaril käsitletakse:

Näidisstsenaariumi lahendamine kriisiolukorras elutähtsateenuse katkemisel; fookuses on kriissituatsioonis otsustamine, vastutuse jagamine, meeskonna komplekteerimine, meediakommunikatsioon.

Kriisireguleerimise õppuste praktikate jagamine Tallinna ja Viimsi näitel.

Sihtgrupp: Harjumaa kohaliku omavalitsuste vallavanemad ja linnapead, linnaosavalitsuste vanemad.

Kaasatud osapooled: Harjumaa turvalisuse nõukogu liikmed, Põhja päästekeskuse esindajad, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Ida, Lääne ja Kesklinna piirkonna esindajad, Terviseameti Põhja piirkonna esindaja, Tallinna Munitsipaalpolitsei esindaja.

Praktikumi tulemus:

Ülevaade ja oskus, kuidas olla valmis võimaliku elanikkonna elusid ja toimet ohutava kriisisituatsiooni reageerimisel. KOV hädaolukorraplaanide kasutamine ja kommunikatsiooni ahela kujunemine.

Päevakava:

8.30 – 9.00 Kogunemine ja tervituskohv
9.00 – 9.15 Hädaolukorraseadusest tulenevad regulatsioonid
9.15 - 11.00 Parimate kriisireguleerimise õppuste praktikad Tallinna ja Viimsi näitel
11.00 - 11.45 Lõuna
11.45 – 12.00 Kriisiolukorras otsuste vastuvõtmine
12.00 – 14.15 Juhtumipõhise kriisireguleerimisalase stsenaariumi lahendamine
14.15 – 15.00 Päeva kokkuvõtmine ja uue Sisekaitseakadeemia hoone tutvustusring.

Päeva juhib: Sisekaitseakadeemia Päästekolledži nõunik Tanel Meiel.