20. aprilli ümarlaud Keila linna Naabrivalve sektori vanematele

20.04.2018

Reedel, 20. aprillil toimus Lääne-Harju politseijaoskonnas ümarlaud Keila linna Naabrivalve sektori vanematele. Kohal olid teiste seas piirkonnapolitseinik Madis Märdin ja piirkonnavanem Mart Meriküll. Politsei tutvustas meetmeid, mida kodanike turvalisuse tõstmiseks on rakendatud. Näiteks autodest varguste vähendamiseks kasutati meeldetuletustega plakateid poeustel ja muudes avalikes asutustes, et inimesed ei jätaks autost lahkudes isiklikke asju nähtavale kohale. Räägiti veel taastava õiguse kasutamisest, lähisutevägivalla teemadel ja tihedast koostööst kohalike omavalitsuste, kogukonna liikmete, abipolitsei ja Naabrivalve vahel.
Naabrivalve liikmed olid aktiivselt kaasatud vestlusesse, kus oli võimalus teistega jagada oma tegemisi. Räägiti, kuidas on arenenud suhtlus kogukonna liikmete vahel ning milliseid toredaid kodanikualgatusi on tehtud oma sektorites.

Allikas: Lääne-Harju politseijaoskond