Püsi turvaliselt

07.11.2017

Tihtipeale hakkavad inimesed kodu turvalisusele mõtlema alles siis kui midagi on juba juhtunud. Alljärgnevalt  toome teieni lihtsad soovitused kodu ohutuse tõstmiseks, mis on koostatud Suurbritannias Co-op Kindlustuse tellimusel läbiviidud uuringu põhjal. Uuringus osales 2000 Suurbritannia elanikku. Lisaks kaasati uuringusse 12 endist süüdimõistetut, kes kirjeldasid, mille järgi nad oma ohvreid valisid.

Endised kurjategijad väitsid, et teavad valdavalt kõiki trikke, mida inimesed koduohutuse tõstmiseks tarvitusele võtavad. Vargad on oma käitumiselt oportunistid ja väldivad keerulisi sissemurdmisi. Kurjategijatele ei meeldi soovimatu tähelepanu ja seetõttu väldivad nad selliseid piirkondi, kus on hästivalgustatud tänavad-hoovid, videovalve ja häiresignalisatsioonisüsteemid, turvauksed ja raskesti avatavad aknad ning  on loonud naabrivalve piirkond või aias on haukuv koer. Võõraste isikute kõnetamine annab tulemuse, kus varas antud piirkonnast pigem lahkub.

Uuringu tulemused näitasid, et paljustki loovad inimesed ise varastele soodsad tingimused õigusrikkumiste toimepanemiseks, näiteks 55% inimestest magab öösel avatud aknaga, 24% inimestest ei lukusta kodus olles välisust, 20% inimestest jagab sotsiaalmeedias oma puhkusepilte samal ajal kui kedagi kodus ei ole. Uuringu tulemused kinnitavad veel, et 28% inimestest ei võta üldse tarvitusele mingisugused ettevaatusabinõusid.

Alljärgnevalt tuuakse tabeli kujul välja 10 soovitust kodu ohutuse tõstmiseks ja 10 soovitust autovarguste vähendamiseks:

Järgnevalt on teil võimalus mõelda oma majapidamisele ja selgitada välja, millised toodud soovitustest olete juba oma majapidamises kasutusele võtnud.

Allikas: https://hub.co-opinsurance.co.uk/securitytips/
 

.