Olete oodatud MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekule!

02.05.2017

Austatud Eesti Naabrivalve ühingu liige,

olete oodatud MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekule!


Üldkoosolek toimub 17.05.2017 algusega kell 18:00 Tallinna Loomaia konverentsikeskuses, Paldiski maantee 145, Tallinn (registreerimine algab kell 17.45).

Üldkoosoleku päevakord:

Üldkoosoleku avamine: koosoleku juhataja ja protokollija valimine ning päevakorra kinnitamine.

1. ENV ühingu 2016. majandusaasta ülevaade ja  aruande  kinnitamine;

Ühingu 2016 aasta majandusaasta aruandega saate tutvuda meie kodulehel või meie kontoris Tallinnas Tatari 12, kui sellekohasest soovist meile teada annate.
2. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2017;
3. ENV ühingu liikmemaksu  suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7.

Väljavõte põhikirjast:
3.7. Liikmemaksu suurus määratakse igal aastal üldkoosoleku poolt.
ENV juhatus teeb ettepaneku jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata – liitumine 1 euro leibkonna kohta ja aastamaks samuti 1 euro leibkonna kohta. Juriidiliste isikute puhul on liitumistasu 10 eurot ja aastamaks 10 eurot.
4. Revidendi valimine 2017 aasta majandusaasta aruande revideerimiseks;
5. Kohapeal tekkinud küsimused.


18.30 väike kehakinnitus, millele järgneb ekskursioon loomaias giidi juhtimisel.
(Üldkoosolekul osalejatele on ekskursioon tasuta)

Palume kindlasti teatada oma osalemisest hiljemalt 15. mai 2017

Täpsem info ning registreerimine 6 522 522 või  51 36 630 või info@naabrivalve.ee

Kohtumiseni 17. mail! Olete oodatud!


Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve
juhatuse esimees