Lääne-Viru Maavalitsuses kogunes turvanõukogu

26.04.2017

Lääne-Viru Maavalitsuses toimunud turvanõukogul arutati alljärgnevaid teemasid:
1. Ülevaade turvalisuse nõukogu tegevusest ja tulevikust lähtudes käimasolevast haldusreformist.
2. Turvalisuse nõukogu 2017. a tööplaani tutvustamine.
3. Kogukondliku turvalisuse 2017. a taotlusvooru tutvustamine.
4. Kokkuvõte kahest toimunud ümarlauast külaseltsidele ja teistele mittetulundusühingutele kogukondliku turvalisuse tõstmisel.
5. Jooksvad küsimused.

 Allikas: Eesti Naabrivalve