MTÜ Eesti Naabrivalve poolt esitati kolmikliidule ettepanekud

16.11.2016

MTÜ Eesti Naabrivalve

Pressiteade

15.11.2016

 

MTÜ Eesti Naabrivalve poolt esitati kolmikliidule ettepanekud, kus  keskendutakse kitsamalt siseturvalisuse valdkonna vabaühendustele, kes on riigile strateegilisteks partneriteks julgeoleku tagamisel. Oma sõnavõttudes on kolmikliit rõhutanud, et prioriteedid teiste oluliste teemade hulgas on ka majanduskasv ja julgeolek. Siseturvalisus on samuti väga oluline osa riigi terviklikust julgeolekupoliitikast ning tihedalt seotud valitsevate olukordadega majanduses. MTÜ Eesti Naabrivalve poolt, kes esindab ligi 12 000 Eesti leibkonda, esitati kolmikliidule kaalumiseks uue valitusleppe tarbeks siseturvalisuse valdkonda ja kogukonnaga koostööd puudutavad ettepanekud:   

1. Arendada edasi kogukondliku turvalisuse mudelit,  mis on positiivseid tulemusi juba toonud ning muutumas elanike hulgas populaarseks mõtteviisiks turvalise elukeskkonna kujundamisel ja vabatahtlikul panustamisel (abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad, naabrivalve, mere- ja järvepääste).

2. Kaasata MTÜ Eesti Naabrivalve ja teised vabaühendused siseturvalisuse valdkonna kogukondlikku turvalisust arendavatesse töörühmadesse.

3. Rakendada juba välja töötatud ja läbipaistvat tegevustoetuste mudelit STAKis (Siseturvalisuse arengukava 2015-2020) nimetatud ühingutele sh MTÜ Eesti Naabrivalve, mis avaldab oma tegevusega olulist mõju piirkondliku elukeskkonna turvalisuse tõstmisel.

Kolmikliidult oodatakse panustamist ning teadlikku ja jõulist eestvedamist Eesti sisejulgeoleku  valdkonna arendamisel.

 

Lisainfo
Marek Väljari
MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht
5136630
marek.valjari@naabrivalve.ee