Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondlikku toetusvooru saab taotlusi esitada 1. novembrini

07.09.2016

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

   - edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
   - suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
   - aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks kl 16.30 taotleja asukohajärgsele või projekti tegevuste läbiviimise järgsele maavalitsusele.

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/tur16

Taotlejaks võivad olla:

   - Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;
   - vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

Paneme taotlejatele südamele, et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi loeksite,  kindlasti õigeid vorme täidaksite ja mistahes küsimuste korral võimalikult aegsasti oma maavalitsuse poole pöörduksite.

*Tehniline lisainfo:* Tarmo Treimann; 656 0487, 5301 3652; tarmo@kysk.ee ja maavalitsused.
*Sisuline, taotluse koostamise abi:* oma maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultant.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital · Toompuiestee 33a · Tallinn 10149 · Estonia

Kui olete huvitatud esitama projekti läbi MTÜ Eesti Naabrivalve, siis võtke ühendust allolevatel kontaktidel:
 
Tervitades
Marek Väljari
MTÜ Eesti Naabrivalve
+372 652 2522 | +372 513 6630
marek.valjari@naabrivalve.ee
www.naabrivalve.ee