Eesti Naabrivalvet tunnustati tänukirjaga

26.04.2016

26.04.2016 toimus hea partneri Operation Lifesaver Estonia (http://ole.ee/) aasta tippsündmus "Kuldne tõkkepuu 2016". Kuldsel Tõkkepuul anti ülevaade 2015. aastal läbiviidud raudteeohutusalasest tegevusest, tänati koostööpartnereid ja seati sihte tulevikuks.

Tervituseks võtsid sõna siseminister Hanno Pevkur, OLE juhatuse esimees Tamo Vahemets, Põhja päästekeskuse juht Priit Laos ja Politsei- ja Piirivalveameti põhja prefektuuri prefekt Kristjan Jaani, kes oma sõnavõtus ka Naabrivalvet mainis.

Tänukirjad ja teenetemärgid andsid üle Hanno Pevkur ja Tamo Vahemets. Tänukirja saajate hulgas oli ka MTÜ Eesti Naabrivalve.

Kokkuvõtvas sõnavõtus toimunud tänusündmusel esines ka teada-tuntud postiljon Viljandimaalt Hebert Ving, kes muuhulgas tegi ministrile ettepaneku, et Rail Baltic võiks hakata kulgema mööda juba puhastatud piiriala.