Üldkoosoleku kutse

28.05.2015
Austatud Eesti Naabrivalve ühingu liige,
 
olete oodatud MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekule!
 
Üldkoosolek toimub 10. juunil kell 18.00-20.00 Maarjamäe lossi kinosaalis (Pirita tee 56, Tallinn),(registreerimine algab kell 17.30).
 

Üldkoosoleku päevakord:

 
Üldkoosoleku avamine: koosoleku juhataja ja protokollija valimine ning päevakorra kinnitamine.
 
1. ENV ühingu 2014. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine.
Ühingu 2014 aasta majandusaasta aruandega saate tutvuda meie kodulehel või meie kontoris Tallinnas Tatari 12 või posti teel, kui sellekohasest soovist meile teada annate.
2. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2015
3. ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7.
Väljavõte põhikirjast:
3.7. Liikmemaksu suurus määratakse igal aastal üldkoosoleku poolt.
ENV juhatus teeb ettepaneku jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata – liitumine 1 euro leibkonna kohta ja aastamaks samuti 1 euro leibkonna kohta. Juriidiliste isikute puhul on liitumistasu 10 eurot ja aastamaks 10 eurot.
4. Juhatuse liikme tasustamine. Tegemist ei ole mitte juhatuse töö tasustamisega, vaid juhatuse liikmete õigusega saada tasu erinevate projektide juhtimise eest.
6. Seoses juhatuse volituste lõppemisega uue juhatuse valimine.
Kommentaar: Kõik senised juhatuse liikmed (Tarmo Vaik, Tiina Ristmäe, Lauri Tabur ja Veiko Randlaine) on andnud nõusoleku jätkata juhatuse liikmena.
Kõigil ühingu liikmetel on võimalus esitada ennast, või keegi teine ühingu liige juhatuse liikme kandidaadiks meili teel, või üldkoosolekul kohapeal.
5. Revidendi kinnitamine.
6. Seoses juhatuse volituste lõppemisega uue juhatuse valimine.
Kommentaar: Kõik senised juhatuse liikmed (Tarmo Vaik, Tiina Ristmäe, Lauri Tabur ja Veiko Randlaine) on andnud nõusoleku jätkata juhatuse liikmena.
Kõigil ühingu liikmetel on võimalus esitada ennast, või keegi teine ühingu liige juhatuse liikme kandidaadiks meili teel, või üldkoosolekul kohapeal.
7. Kohapeal tekkinud küsimused.
8. Hea Naabri konkursi võitja väljakuulutamine.
Koostöös AS-ga G4S Eesti korraldati ajavahemikul 05.05.2015-05.06.2015 üle-eestiline konkurss parima naabri leidmiseks.
 
Palume kindlasti teatada oma osalemisest hiljemalt 7. juuniks 2015
 
Täpsem info ning registreerimine 6 522 522 või 51 36 630 või info@naabrivalve.ee
 
Kohtumiseni 10.juunil! Teadke, et Te olete oodatud!
 
Tarmo Vaik
MTÜ Eesti Naabrivalve
juhatuse esimees