Kasulik info Naabrivalve sektorite loomisest!

18.10.2015

Naabrivalve aluseks on tihedad sidemed ja infovahetus naabruskonna elanike, kohaliku politsei ning kohalike võimuesindajate vahel. Naabrivalvet aitabki korraldada politsei, kes tegutseb koolitaja ja partnerina.

Eesti Naabrivalve

Полезная информация о деятельности Cоседского дозора!

Основой для соседского дозора служат тесные связи и обмен информацией между жильцами окрестностей, местной полицией и местными властями. Соседский дозор помогает организовать полиция, выступая в роли партнера и обучающей структуры.

http://www.seti.ee/modules/news/article.php?storyid=81349