Harjumaa valdade vahelise sotsiaalse turvalisuse foorumi ajakava 21.mail

20.05.2015

 

NELJAPÄEVAL 21. MAIL 2015  KELL 16:30 - 19:30

VIIMSI PÄEVAKESKUSE SAAL, KESK TEE 1, HAABNEEME, VIIMSI VALD

Foorum on suunatud Harjumaa valdade vahelise ülepiirilise koostöö arendamisele, et tõsta kogukondade teadlikkust sotsiaalse turvalisuse küsimustes. Foorum soovib aidata kaasa sellele, et hakkaksime üha rohkem märkama, hoolima ja reageerima meid ümbritsevate abivajavate inimeste probleemidele ning muredele.

Molière on öelnud: "Me pole vastutavad mitte ainult selle eest, mida teeme, vaid ka selle eest, mida tegemata jätame."

AJAKAVA

Foorumit modereerib Henri Laupmaa - eesti IT-ettevõtja ja Eestimaa Looduse Fondi nõukogu liige, kuulub Vabariigi Presidendi mõttekoja liikmete sekka, Hooandja ühisrahastusplatvormi looja

Muusika: Viimsi Muusikakooli akordionitrio: Natali Ponetajev, Anders Aruoja ja Harri David Hatšaturjan, rütmipillil Henn Rebane. Uno ja Tõnu Naissoo "Pistoda laul" filmist "Viimne reliikvia"

Hingemuusika: Oleviste muusikud, EMTA üliõpilased: Helerin Oksa - viiul; Mirjam Kivisild - kitarr

16:00     Saabumine 

16:30     Harjumaa valdade vahelise sotsiaalse turvalisuse foorumi avamine:  Jan Trei, Viimsi vallavanem

16:35     Viimsi Muusikakooli akordionitrio

16:40     Sissejuhatus Foorumi ettekannetesse: Ülle Rajasalu, Harju maavanem

16:55 - 18:25   I OSA:  Ettekanded

"Meil aiaäärne tänavas, kui armas oli see, kus kasteheinas põlvini me lapsed jooksime.
Kus ehani ma mängisin küll lille, rohuga. Kust vanataat käe kõrval mind tõi tuppa magama." (Lydia Koidula/eesti rahvaviis)

Igaüks on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja - Mare Abner, Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit, juhatuse esinaine

Vabaühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Nende koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Vabaühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Muuda ennast, muutub maailm - Anne Jegorova, peaspetsialist, ohvriabi üksus, Sotsiaalkindlustusamet

Tänapäeva ühiskond, milles elame, esitab suuri nõudmisi kõigile kodanikele ja nii võib erinevate situatsioonide ja normide tõttu inimene sageli sattuda mitmekordselt raskesse olukorda. Inimene vajab tihti abi erinevate ametkondadega kontakti võtmisel, nagu näiteks kohaliku omavalitsus, politsei, kindlustus, kohus jne. Ohvriabi üheks ülesandeks ongi vajadusel juhatada inimene õige ametiasutuse või isiku juurde saamaks professionaalset abi.

Kas vanemaealisest saab vabatahtlik? - Jane Matt, Poliitikauuringute Keskuse Praxis valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi analüütik

Jane Matt tegeleb peamiselt valdkonda puudutavate huvitavate uurimisküsimuste püstitamise, uuringute disaini ja läbiviimisega. Rohkem huvi pakuvad Janele teemad, mis on seotud osalusvõimaluste ja -mustritega demokraatlikus ühiskonnas, post-kommunistliku ühiskonna demokratiseerumise ning vabaühenduste suutlikkuse ja mõjuga. Lisaks on ta tegelenud disainijuhtimisega ehk sellega, kuidas saavutada kasutajakeskne vaade avaliku sektori tööprotsessides- poliitika- ja teenuste kujundamises.

Tugevate kogukondade juhtimise võlu ja valu - Andres Laisk, Saue vallavanem

Vallavanema ametis olen tänaseks olnud 5 aastat. Valla juhtimisel pean oluliseks tugevate omavalitsuste poliitika toetamist ja koostööd. Samuti on oluline toetada tugevaid kogukondi, detsentraliseerides sel viisil võimaluste piires nii avalike teenuste korraldamise kui ka võimu. Olen omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas rahanduse ja krediidi erialal. Täiendanud erialaselt Stockholmis.

Sotsiaalsed väljakutsed ja võimalused - Helmen Kütt, XIII Riigikogu liige, sotsiaalkomisjoni liige; endine sotsiaalkaitseminister ja Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige

Kui inimesed tunnustavad üksteist oskuste, teadmiste ja soovide põhjal, mitte soodumuste alusel, siis on inimestel rohkem julgust ja vabadust tegeleda nende aladega, mis on neile tõeliselt südamelähedased. Sellistest inimestest võidab kogu ühiskond.

"Kogukondlik RAHVA tarkus ehk nagu küla koerale nii koer külale" - Anneli Kana, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige, MTÜ Metsanurme tegevjuht

Me teeme oma elus valikuid - kas tegutseda üksi ja oma eesmärgist lähtudes või ajada asju üheskoos, sooviga, et kõigil oleks selle tulemusena parem. Maailm on juba piisavalt vana, et tunnistada - uusi avastusi pole enam kuigi palju, kõik on juba olnud või olemas, tuleb vaid osata see vana, hea ja läbiproovitu taas üles leida.  Nii on see ka suhetes teiste inimestega - kogukondlik elulaad on tõestanud oma elujõulisust. Seda kinnitavad paljud rahvatarkused.

18:25 - 19:25   II OSA:  Paneeldiskussioon

"Muuda ennast, muutub maailm, mitte palju küll, kuid siiski sinu enda jagu; kui on miljon suutjat, muutjat, lahkulööjat, näiteks, nähtavaks saab kohe üpris võimas vagu!" (Hando Runnel "Muuda ennast")

Paneeldiskussiooni arutelust võtavad osa Valter Pärn, Ida-Harju politseijaoskonna juht; Artur Talvik, Riigikogu liige, Siseturvalisuse vabatahtlike toetusrühma esimees, Eesti laiapõhjalise riigikaitse ja Kodanikuühiskonna toetusrühma liige; Eimar Veldre, Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik; Helen Allas, Naiskodukaitse Harju ringkonna esinaine; Reet Aljas, Viimsi Vallavalitsuse Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja. Samuti on palutud paneeldiskussioonile osalema Riigikogu liikmed: Yoko Alender, Helmen Kütt, Viktoria Ladõnskaja.

Foorumi kokkuvõte ja lõpetamine: Anneli Kana, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige, MTÜ Metsanurme tegevjuht

Hingemuusika: Oleviste muusikud, EMTA üliõpilased: Helerin Oksa - viiul; Mirjam Kivisild - kitarr

President Toomas Hendrik Ilves: "Eesti suur ja hea asi on kõik inimesed, kes siin elavad. Eesti on nende jaoks, meie kõigi jaoks. Hea elu ei ole lihtsalt head asjad. Hea elu on hea, sõbralik ja toetav elukeskkond. See on turvatunne eakatele, lastele, erivajadustega inimestele. Noortele, õpetajatele, politseinikele. Turvaline tunne kõigile."

TÄNAME KÕIKI KOOSTÖÖ EEST!

Kontakt: Inga Kuus, Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaator
Viimsi.Naabrivalve@gmail.com
Tel. 58587823